کد خبر : ۳۴۴۶۳۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

شتاب در انتقال و شیرین کردن آب خلیج فارس به نابودی اقلیم می انجامد

رئیس مرکز پژوهش های جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز گفت: مطالعات بیشتری برای انتقال آب از خلیج به استان و مناطق دیگر باید انجام شود، این موضوع با شتاب در شیرین کردن آب خلیج به نابودی اقلیم می انجامد.

شتاب در انتقال و شیرین کردن آب خلیج فارس به نابودی اقلیم می انجامد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات پنجشنبه به خبرنگار گفت: زمزمه هایی مبنی بر شیرین سازی آب خلیج و انتقال آن به استان ، کرمان و خراسان جنوبی به گوش می رسد ، این موضوع اگر بدون در نظر گرفتن عواقب شیرین سازی آب انجام شود منجر به نابودی اقلیم می شود.
استاد دانشگاه شیراز اضافه کرد : گویا سر رشته همه این مباحث در انتقال آبها، شرکتهای دولتی و خصوصی هستند، لابی ها کمک می کنند تا بودجه ای را برای انتقال آب تصویب کنند و در پایان این منابع مالی بدست همین شرکت ها برسد.
رئیس مرکز پژوهش های جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز اضافه کرد : باور چندانی ندارم که این کارها به شیوه کنونی بتواند سودی به مردم ایران برساند.
پژوهشگر و استاد دانشگاه شیراز ادامه داد : در سالهای گذشته ندانم کاری ها، آبهای سطحی و زیر زمینی کشور را به نابودی کشانیده است و متاسفانه برخی اکنون سوار بر توسن ویرانی، شتابان به سوی نابودی دریاها می تازند، در حالی که اگر می خواستیم در اندیشه آینده ایران در خاورمیانه باشیم، باید پژوهش های بنیادینی در پیوند با آبهای دریایی در شمال و جنوب کشور به انجام می رساندیم.
ناظم السادات گفت: باید برای بهره برداری از آب این دریاها با همسایگان بویژه در جنوب، گفت و گوهای منطقه ای و جهانی راه می انداختیم ، باید مدلسازی های اقیانوسی و اقلیمی را انجام می دادیم تا بدانیم در چند دهه آینده چه بر سر آبهای شمال و جنوب کشور می آید.
وی اضافه کرد : رقابت با کشورهای عربی برای شیرین کردن آب های جنوبی، روند شور شدن آب دریاها را سرعت می بخشد، باید به کمک سازمان ملل با این کشورها برای حفظ محیط زیست خلیج قرارداد نوشت ، شور شدن آب پیامدهای منفی بر روی محیط زیست وآبزیان دریا دارد.
رئیس مرکز پژوهش های جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز بیان کرد: شیرین کردن آب، تبخیر را کاهش می دهد و توانایی انتقال نم از دریا را می گیرد، با این کار مقدار اندکی آب شیرین به یک استان می رسانیم ولی ابرزایی ناشی از خلیج را کاهش می دهیم.
استاد دانشگاه شیراز گفت:اگر در اندیشه آینده تامین آب کشور هستیم، بیش ازهر کاری، نیازمند کنوانسیونی هستیم که بهره برداری از آب دریاها را بر پایه علمی استوار سازد، باید نقش ما و هریک از کشورهای عربی و پاکستان در پاسداری از محیط زیست خلیج و دریای عمان روشن شود.
ناظم السادات بیان کرد: دستکاری در گردش طبیعی و شوری این آبها بسیار پرگزند است ، باید بدانیم برداشت ما چه سرنوشتی را برای آب این دریاها رقم خواهد زد، اگر اندیشمندانه وارد خلیج و دریای عمان نشویم، زایش زیست محیطی آنها را سترون خواهیم کرد، چه بسا اگر10 واحد آب را با لوله و هزینه های سرسام آور به درون کشور می آوریم، دهها و شاید صدها و هزاران برابر آب ناشی بارش را کم می کنیم.
وی اظهار امید واری کرد آنانی که با سرمایه گذاری های هنگفت در راه انتقال آب دریاها می کوشند به این باور برسند که با پرداخت کمی از این پول به کشاورزان می توان طرح نکاشت(نکاشتن محصولاتی که آب زیاد می خواهند) را دربخش های بزرگی از کشور به اجرا در آورد و آب را در زیر زمین نگه داشت.

کلید واژه :

انتقال و شیرین کردن آب خلیج فارس

،

نابودی اقلیم

،

کرمان

،

خراسان جنوبی

،

شیرین کردن آب

،

خلیج فارس

ثبت نظرات
captcha