کد خبر : ۳۴۴۶۳۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

معرفی ماده انتی اسکالانت کوپلیمر استایرن- مالئیک انیدرید برای بهبود اسمز معکوس در دستگاههای تصفیه آب

محققان پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی موفق به معرفی یک پلیمر ضد رسوب برای تصفیه بهتر آب شدند.

معرفی ماده انتی اسکالانت کوپلیمر استایرن- مالئیک انیدرید برای بهبود اسمز معکوس در دستگاههای تصفیه آب

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، فریبا استوار، پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: کوپلیمر استایرن- مالئیک انیدرید را به عنوان یک ماده انتی اسکالانت در دستگاههای تصفیه آب اسمز معکوس معرفی کرده است،گفت: این پلیمر می تواند بازده غشا در این دستگاهها را تا حد قابل توجهی بالا ببرد و حذف ناخالصی آب را به ۹۹درصد برساند.

وی افزود: غشاهای سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس به سرعت دچار گرفتگی و رسوب می شوند. این مساله دستگاههای تصفیه در مناطقی که ناخالصی و شوری آب بسیار بالا دارند، یک مشکل بسیار جدی است زیرا غشا به طور مرتب به تعویض نیاز پیدا می کند.

استوار ادامه داد: امروزه با توجه به فرایندهای تصفیه بر پایه غشا مانند روشهایی از قبیل اسمز معکوس، میکروفیلتراسیون، نانو فیلتراسیون، الترا فیلتراسیون، الکترودیالیز و غیره، استفاده از موادی مانند آنتی اسکالانت ها که از تشکیل رسوب ها در حین فرایند تصفیه جلوگیری کرده و با از بین بردن هسته اولیه، باعث افزایش راندمان روش مورد نظر می شود، از نقطه نظر صنعتی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

 وی افزود: هدف از این طرح، سنتز ۴ نوع آنتی اسکالانت برپایه پلیمر شامل پلی آکریلیک اسید، پلی آسپارتیک اسید، پلی مالئیک انیدرید و پلی استایرن- مالئیک انیدرید، بررسی عوامل موثر در این سنتز و استفاده از آنتی اسکالانت های سنتز شده در سیستم اسمزمعکوس به عنوان ضد رسوب است.

استوار ادامه داد: در پژوهش ها سنتز آنتی اسکالانت های آزمایشگاهی به روش پلیمریزاسیون رادیکالی و با بررسی پارامترهای تاثیرگذار از قبیل نوع و غلظت آغازگر، نوع حلال، زمان و دمای انجام پلیمریزاسیون، بهترین فرمولاسیون سنتز مشخص شد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم از آنتی اسکالانت های سنتز شده به عنوان ضد رسوب در سیستم اسمزمعکوس استفاده شد و تاثیر پارامترها  بررسی شد.

 پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی تصریح کرد: نتایج نشان داد که استفاده از آنتی اسکالانت ها سبب افزایش راندمان تصفیه با استفاده از سیستم اسمزمعکوس شده و با افزایش طول عمر غشاء و جلوگیری از ایجاد رسوب روی غشاء اسمز معکوس، زمان استفاده از این سیستم را افزایش می دهد.

وی افزود: بررسی عوامل موثر نیز نشان داد که غلظت آنتی اسکالانت سنتزی تا مقدار مشخصی سبب افزایش راندمان شده و سپس تاثیر کمی دارد. هم چنین نتایج نشان داد که دما اثر منفی داشته و به علت نبود مبدل حرارتی و افزایش دما، منافذ غشاء باز شده و املاح معلق شده توسط آنتی اسکالانت از غشاء عبور می کنند و افزایش pH اثر نامطلوبی بر کارایی سیستم اسمز معکوس داشته و راندمان سیستم را کاهش می دهد.

استوار گفت: درنهایت با مقایسه آنتی اسکالانت ها و بررسی راندمان هرکدام، این نتیجه حاصل شد که با استفاده از کوپلیمر استایرن- مالئیک انیدرید، راندمان حذف TDS و EC بالای ۹۹درصد بوده و نسبت به آنتی اسکالانت های سنتزی، دارای راندمان بالاتر و کارایی بیشتری است، بطوریکه در مدت زمان بیشتری می توان از این آنتی اسکالانت در سیستم اسمز معکوس با گرفتگی کمتر غشاء استفاده کرده و پس از عبور از سیستم RO ، آبی با مقدار مجاز EC و TDS تخلیه به آب های سطحی تصفیه کرد.

کلید واژه :

انتی اسکالانت

،

کوپلیمر استایرن

،

مالئیک انیدرید

،

اسمز معکوس در

،

دستگاههای تصفیه آب

،

تصفیه آب

ثبت نظرات
captcha