کد خبر : ۳۴۴۶۲۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۳۵ واحد صنعتی کرمانشاه آلاینده است

کرمانشاه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از آلاینده بودن ۳۵ واحد صنعتی در استان خبر داد.

۳۵ واحد صنعتی کرمانشاه آلاینده است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، فریدون یاوری در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: بخش های پایش و آزمایشگاه سازمان محیط زیست به شکل دوره ای در قالب برنامه ای مشخص واحدهای صنعتی را تحت پایش قرار می دهند.

وی افزود: اگر این واحدها مشکوک به استفاده از آلاینده باشند آزمایشگاه نسبت به نمونه گیری اقدام و نتیجه را با استانداردها تطبیق می دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه بیان کرد: اگر آلایندگی واحدها اثبات شود مطابق قانون مهلتی برای رفع آلایندگی داده می شود در غیر این صورت مراتب به مراجع قضایی اطلاع رسانی می شود و واحد مطابق قانون در فهرست صنایع آلاینده قرار می گیرند.

وی افزود: در صورت اثبات آلایندگی این واحدها درصدی از فروش بر اساس قانون تجمیع عوارض به عنوان جریمه اخذ می شود.

یاوری با بیان اینکه واحدهای صنعتی استان به سیستم های کنترل آلودگی مجهز هستند بیان کرد: ممکن است در مواردی نفص فنی و اشتباهات سیستمی موجب غیراستاندارد شدن فعالیت این واحدها شود.

وی گفت: در انتهای هرفصل فهرستی از واحدهای آلاینده تهیه می شود اما آلایندگی در یک فصل نمی تواند دال بر استمرار آلودگی طی سال باشد.

یاوری تصریح کرد: مطابق آخرین آمار ۳۵ واحدصنعتی استان .در پایان فصل قبل به عنوان واحدهای آلاینده معرفی شدند که البته نوع آلایندگی براساس پارامترهای اندازه گیری و کیفیت پساب خروجی متغیر است.

وی افزود: آلاینده بودن یک واحد همیشه دال بر خطرناک بودن برای انسان و حیات آبزیان نیست.

کلید واژه :

آلودگی هوا

،

واحدهای آلاینده

،

آلایندگی

ثبت نظرات
captcha