کد خبر : ۳۴۴۵۹۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر سد سازی بر جنگل در فیلم محیط زیستی مادرم بلوط

فیلم «مادرم بلوط» که به تاثیرات صنعت سد سازی بر جنگلهای بلوط زاگرس میانی و پیامدهای فرهنگی - هویتی تخریب این جنگلها می پردازد، در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.

تاثیر سد سازی بر جنگل در فیلم محیط زیستی مادرم بلوط

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، فیلم «مادرم بلوط» به کارگردانی «محمود رحمانی» که به تاثیرات صنعت سد سازی بر جنگلهای بلوط زاگرس میانی و پیامدهای فرهنگی - هویتی تخریب این جنگلها می پردازد، در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.

پس از نمایش این مستند ۵۳ دقیقه ای، جلسه نقد و بررسی پیرامون ابعاد مختلف این فیلم ازجمله بازنمایی جایگاه موضوعات محیط زیستی در سینمای ایران و رابطه تخریب محیط زیست و امتناع عشق با حضور پدرام اکبری منتقد سینما، محمود رحمانی کارگردان این فیلم و محسن حیدری فعال محیط زیست برگزار می شود.

مستند مادرم بلوط به کارگردانی محمود رحمانی، ساعت ۱۸ روز سه شنبه اول آبان ماه در خانه هنرمندان ایران (واقع در خیابان ایرانشهر تهران) به نمایش درمی آید. نشست نقد و بررسی فیلم نیز از ساعت ۱۹ با حضور کارگردان برگزار می شود. ورود برای همگان آزاد است.

کلید واژه :

تاثیر سد سازی بر جنگل

،

فیلم محیط زیستی مادرم بلوط

،

فیلم محیط زیستی

،

مادرم بلوط

،

جنگلهای بلوط

،

زاگرس

ثبت نظرات
captcha