کد خبر : ۳۴۴۵۲۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران ، پساب تصفیه شده فاضلاب بهترین منبع تامین آب کشاورزی به روایت نابخردی دیرین دیرین

[videocode]30[videocode]

کلید واژه :

نابخردی

،

فاضلاب

،

پروژه فاضلاب

،

مصرف فاضلاب تصفیه شده

،

کشاوری

،

دیرین دیرین

،

پساب تصفیه شده فاضلاب

،

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران

،

منبع تامین آب کشاورزی

ثبت نظرات
captcha