کد خبر : ۳۴۴۴۴۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خودکفایی۱۰۰ درصدی در مهندسی و تاسیسات صنعت آب

عضو هیأت اجرایی کمیته ملی آب و فاضلاب ایران گفت:اکنون خودکفایی ۱۰۰ درصدی در زمینه مهندسی و خودکفایی بیش از ۹۰ درصدی در زمینه ساخت تجهیزات در داخل کشور داریم.

خودکفایی۱۰۰ درصدی در مهندسی و تاسیسات صنعت آب

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، سعید نی ریزی، عضو هیأت اجرایی کمیته ملی آب و فاضلاب ایران در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران با بیان اینکه پس از سال ها فعالیت و رشد بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب، اکنون خودکفایی ۱۰۰ درصدی در زمینه مهندسی و خودکفایی بیش از ۹۰ درصدی در زمینه ساخت تجهیزات در داخل کشور داریم، گفت: در حال حاضر شرکت های تولیدکننده تجهیزات آب و فاضلاب هر گونه لوله ای که نیاز داخلی باشد را می توانند تولید کنند و در واقع بیش از ظرفیت های داخلی، ظرفیت در بخش تولید تجهیزات در صنعت آب و فاضلاب کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه باید ظرفیت های تولید تجهیزات و همچنین ظرفیت های مهندسی در شرکت های مهندسی مشاور را برای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از مرزهای کشور سوق داد، افزود: در این زمینه باید شرکت های خصوصی از سوی حاکمیت و دولت یعنی فراتر از وزارت نیرو مورد حمایت قرار بگیرند. باید وزارت امور خارجه، سیستم بانکی، سازمان برنامه و بودجه و ... فکر و ذکرشان این باشد که چگونه می توانند به افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی به خصوص در بخش آب و فاضلاب کمک کنند.

عضو هیأت اجرایی کمیته ملی آب و فاضلاب ادامه داد: اگر ظرفیت های ایجاد شده امروز به سمت بازارهای هدف در سایر کشورها هدایت نشود این نگرانی وجود دارد که ممکن است این ظرفیت ها که بیش از نیاز داخلی است، رفته رفته از بین برود و در نتیجه شاهد تعطیل شدن برخی شرکت های مهندسی مشاور باشیم که البته در چندسال اخیر شاهد آن بوده ایم. در حالی شرکت های خصوصی ایرانی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی حمایت مطلوبی نمی شوند که کشوری مثل ترکیه با تمرکز بر صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش اب، صادرات خدمات فنی و مهندسی در این بخش را به عنوان یکی از پایه های اقتصاد خود قرار داده و تمامی نهادهای مسئول در ترکیه، حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار داده اند.

کلید واژه :

تاسیسات صنعت آب

،

خودکفایی

،

تاسیسات

،

صنعت آب

،

خودکفایی صنعت آب

ثبت نظرات
captcha