کد خبر : ۳۴۴۴۰۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اگر استاندارهای محیط زیستی اعمال شوند باید ۸۰ درصد صنایع را تعطیل کرد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه شعارهای حوزه محیط زیست باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت اجرا داشته باشد، گفت: حکومت باید شغل ایجاد کند، پس نمی توانیم کارخانه ها را تعطیل کنیم. اگر استاندارهای محیط زیستی بخواهد اعمال شود، باید ۸۰ درصد صنایع را تعطیل کرد.

اگر استاندارهای محیط زیستی اعمال شوند باید ۸۰ درصد صنایع را تعطیل کرد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، ، عیسی کلانتری در دومین نشست با شورای هماهنگی شبکه سمن های محیط زیست و منابع طبیعی، خطاب به فعالان سازمان های مردم نهاد گفت: سازمان محیط زیست بخشی از دولت است و شما بخشی از مردم. ما نمی توانیم مثل شما باشیم، اما باید با هم تعامل جدی داشته باشیم. اگر تعامل بین سازمان و تشکل ها نباشد، نه محیط زیست حفظ می شود و نه مردم راضی خواهند شد.

وی با بیان اینکه "نمی توانیم تک بعدی به موضوعات محیط زیست نگاه کنیم"، خاطرنشان کرد: ما بخشی از حکومت هستیم که با توجه به وجود حداقل چهار میلیون بیکار، می خواهد شغل ایجاد کند؛ پس نمی توانیم کارخانه ها را تعطیل کنیم، در حالی که اگر استاندارهای محیط زیستی بخواهد اعمال شود، باید ۸۰ درصد صنایع را تعطیل کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: لازم است با واقعیت ها پیش برویم. وقتی دولت موظف به ایجاد 800 هزار شغل در سال است، من اگر بخواهم استانداردها را رعایت کنم، ۵۰ هزار شغل هم نمی توان ایجاد کرد؛ در نتیجه باید به نحوی رفتار شود که شرایط را مدیریت کرد و این نیازمند درک سازمان و تشکل ها از یکدیگر است.

کلانتری با تاکید بر اینکه "شعارها را باید به گونه ای طراحی کنیم که بخشی از آن قابلیت اجرا داشته باشد"، تصریح کرد: ما در حال حاضر چهار میلیون نفر تحصیلکردۀ بیکار داریم، پس نباید در مواردی که امکانش هست، مانع توسعه شویم.

وی خطاب به فعالان سمن های حوزه محیط زیست گفت: من باید شما و دولت را به هم نزدیک کنم. با کمک شما توانستیم دولت را متقاعد کنیم که صنایع آب بَر در استان های کم آب را متوقف کند. ما اینجا هستیم تا خطرات زیست محیطی طرح های توسعه ای را به حداقل برسانیم اما نمی توانیم مردم را از دستیابی به امکانات رفاهی محروم کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان اظهار کرد: باید به اتفاق شما سازمان های مردم نهادِ زیست محیطی تلاش کنیم با ضوابط پیش برویم تا طرح های توسعه ای با کمترین آسیب همراه باشد.

کلید واژه :

استاندارهای محیط زیستی

ثبت نظرات
captcha