کد خبر : ۳۴۴۴۰۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفا کشور

قراردادهای تیپ بهره برداری از تأسیسات فاضلاب بلندمدت می شود

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفا کشور گفت:سیاست اصلی حوزه بهره برداری آبفا، تهیه قرارداد تیپ بهره برداری بلندمدت از تاسیسات فاضلاب به جای قراردادهای کوتاه مدت ۱ تا ۳ است.

قراردادهای تیپ بهره برداری از تأسیسات فاضلاب بلندمدت می شود

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، حمیدرضا کشفی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه  نمایشگاه آب بهترین مکان برای ایجاد ارتباط بین بخش دولتی و خصوصی است، گفت: باید بخش خصوصی را تقویت کنیم تا حضورش در نمایشگاه کم رنگ نشود و از طرفی این درگاه را به عنوان بهترین پنجره وزارت نیرو برای ارتباط بخش خصوصی و دولتی حفظ کنیم.

وی ادامه داد: این نمایشگاه بهترین محل برای معرفی تجهیزات مورد نیاز در بخش آب است، همان گونه که در سال های گذشته بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در شرکت آب و فاضلاب از همین مکان شناسایی و تهیه شده است.

این مقام مسوول در خصوص پایدارکردن خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب با مشارکت بخش خصوصی گفت: از اولویت های بخش بهره برداری در حوزه فاضلاب بازچرخانی پساب از طریق اقتصادی کردن این فرآیند و از طریق فروش پساب توسط بخش خصوصی است که باید تمهیدات لازم پیش بینی شود.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سیاست های اصلی حوزه بهره برداری را تهیه قرارداد تیپ بهره برداری بلندمدت از تاسیسات فاضلاب به جای قراردادهای کوتاه مدت یک ساله و سه ساله از تاسیسات آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: قراردادهای تیپ بهره برداری از تأسیسات فاضلاب بلندمدت می شود.

وی با بیان اینکه زمان بهره برداری امانی از تاسیسات گذشته است، گفت: باید تاسیسات خودمان را به صورت مشارکتی بهره برداری کنیم و نگرش بهره برداری مشارکتی را توسعه دهیم و فرآیندهای کاری را یکسان کنیم.

کلید واژه :

قراردادهای تیپ بهره برداری از تأسیسات فاضلاب

،

بهره برداری از تأسیسات فاضلاب

،

تأسیسات فاضلاب

ثبت نظرات
captcha