کد خبر : ۳۴۴۲۶۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مجتمع های گلخانه ای نجات بخش حوزه کشاورزی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: ایجاد مجتمع های گلخانه ای نجات بخش حوزه کشاورزی بخصوص در استان قزوین است .

مجتمع های گلخانه ای نجات بخش حوزه کشاورزی است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، منوچهر حبیبی روز پنجشنبه در جلسه ستاد گلخانه ها که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و اعضای ستاد در محل استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در استان قزوین به لحاظ محدودیت منابع اب و خاک بایستی به سمت ایجاد مجتمع های گلخانه ای بخصوص حرکت کند.

وی افزود: در اجرای گلخانه هادر استان نه تنها نباید سخت گیری کرد بلکه باید سیاست تشویقی نیز اجرا کرد تا باغداران و کشاورزان سرمایه گذار تشویق به اجرای طرح های گلخانه ای شوند.

حبیبی تصریح کرد : ما در استان نیاز به توسعه اینگونه طرح ها با توجه به محدودیت منابع آب و خاک هستیم.

وی تاکید کرد : امورات و کارها را باید طوری سهل کرد تا سرمایه گذاران به راحتی بتوانند در این زمینه مشارکت کنند.
حبیبی یاد آور شد : در صدور مجوز طرح های گلخانه ای بایستی حداقل زمان ممکن را در نظر گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین در ادامه گفت : سایبان ها و مجتع های مقیاس کوچک؛ نیاز به مجوز ندارند و می توانند بدون مجوز سایر دستگاهها اقدام کنند.

حبیبی افزود : تسهیلات در سامانه کارا مشمول طرح های گلخانهای می شود و رویکرد ما در سامانه؛ پرداخت تسهیلات به گلخانه ها است.

وی یاد آور شد: شرایط را برای حضور سرمایه گذاران و واگذاری واحدخای مجتمع گلخانه ای نودهک باید فراهم کرد تا متقاضی واقعی بتواند در این مجتمع سرمایه گذاری کند.

کلید واژه :

کشت محصولات

،

آب

،

آب

،

محصولات کشاورزی

،

قزوین

،

آبیاریمجتمع های گلخانه ای

،

حوزه کشاورزی

ثبت نظرات
captcha