کد خبر : ۳۴۴۲۴۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پساب در مصارف تفریحی نباید دارای کلی فرم مدفوعی و اشرشیاکلی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سال ۱۳۸۹، در نشریه شماره ۵۳۵ به تدوین و ابلاغ ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب پرداخته که آنچه می خوانید مروری بر این گزارش است.

پساب در مصارف تفریحی نباید دارای کلی فرم مدفوعی و اشرشیاکلی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، ، کاربرد فاضلاب های تـصفیه شـده در کـشورهای مختلـف جهـان از دیـربـاز رواج داشـته اسـت. در کـشورهای پیـشرفته فقـط فاضلاب های تصفیه شده با رعایت ضوابط زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرند. محور این قوانین حفظ سلامتی انسان، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک و آب استوار بوده و در دوره های زمانی مشخصی مورد بازنگری قرار می گیرد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب می گوید "شاخص های میکروبی و جلبک ها در پساب مورد استفاده در مقاصد تفریحی (همچون رودخانه های مصنوعی) اصلی ترین عامل محدودیت زا است".

امکان سنجی کاربرد پساب ها و آب های برگشتی در مصارف مختلف و تعیین محدودیت های کیفی مربوط، یکی از ابعاد با اهمیت در برنامه ریزی بهره برداری از این منابع محسوب می شود که در ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب که در سال 1389 منتشر و مصوب شده است به آن پرداخته شده.

در این ضوابط این گونه آمده که مصارف کشاورزی با توجه به حجم زیاد مورد نیاز، به عنوان یکی از مصارف اصلی پساب ها و آب های برگشتی محسوب می شود. از بین منابع مختلف پساب ها و منابع برگشتی، فاضلاب های خانگی به خاطر حجم زیاد و کیفیت مناسبتر بعد از طی مراحل تصفیه برای مصارف کشاورزی از اولویت بیشتری برخوردار هستند. در استفاده از پساب های خانگی برای مصارف زراعی توجه به خواص بهداشتی از جمله کلی فرم، فکال کلی فرم و تخم انگل های نماتودی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از عوامل محدودیت زا در الگوی کشت محسوب می شوند.

پساب های صنعتی به دلیل حجم کم، پراکندگی و کیفیت متنوع و دارا بودن ترکیبات مختلف از جمله فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی، برای مصارف کشاورزی در اولویت آخر هستند. از بین پساب های صنعتی، پساب های مربوط به صنایع غذایی از ویژگی های کیفی مناسب تری برای مصارف کشاورزی برخوردار هستند. در صورت استفاده از این پساب ها برای مصارف زراعی توجه به غلظت فلزات سنگین، هدایت الکتریکی، ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی ضروری بوده و نیاز به رعایت ملاحظات زیست محیطی شدیدتری خواهند بود.

تغذیه مصنوعی، به ویژه در فصول غیر زراعی از اهمیت خاصی در بهره برداری از پساب ها و آب های برگشتی برخوردار است. در استفاده از این منابع برای تغذیه مصنوعی توجه به کیفیت آب، به ویژه ترکیبات محلول از جمله نیترات و سموم از اهمیت خاصی برخوردار است. این ترکیبات به واسطه حلالیت در آب قادر به نفوذ به آبخوان و تهدید کیفی آن هستند. مواد غیرمحلول در لایه های خاک فیلتر شده و قادر به نفوذ به آبخوان نیست. ذرات معلق و قابل ته نشین از شاخص های مهم دیگری است که با ته نشینی و ایجاد گرفتگی در خلل و فرج خاک باعث کاهش کارایی این روش می شود.

از بین منابع اصلی پساب ها و آب های برگشتی استفاده از فاضلاب های تصفیه شده خانگی برای تغذیه مصنوعی به ویژه در فصول غیر زراعی مقدور بوده و در این زمینه، توجه به غلظت عناصر مغذی و مواد آلی محلول از ملاحظات و محدودیت های مهم به شمار می رود.

در زمینه زه آب های کشاورزی مهمترین عامل محدودیت زا، هدایت الکتریکی بالا، وجود سموم و علفکش ها و در درجه بعدی عناصر مغذی است. به همین دلیل استفاده از این منابع برای تغذیه مصنوعی در اولویت نبوده و در صورت الزام در استفاده، ملاحظات زیست محیطی شدید و پایش کیفی آبخوان از نظر عناصر مغذی، هدایت الکتریکی و سموم ضروری است.

از نظر کیفی عامل مهم محدودیت زا در استفاده از فاضلاب های تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز، استاندارد بهداشتی آن است که نیاز به کیفیت بالایی از نظر کلی فرم، فکال کلی فرم و تخم انگل "نماتود" دارد. این مسایل تا حد زیادی در آبیاری فضای سبز و جنگل کاری های بیرون شهر کمرنگ تر می شود. با توجه به اینکه اراضی زراعی در خارج از شهر متمرکز بوده و فاصله نسبتا زیادی با شهر دارد، استفاده از زه آب های کشاورزی برای فضای سبز با مشکل مواجه بوده ولی امکان استفاده از این منابع در جنگل کاری و احداث کمربند سبز حاشیه شهرها وجود دارد.

با توجه به کیفیت پساب ها و آب های برگشتی و ماهیت مصارف تفرجی، مهمترین شاخص های محدودیت زا، شاخص های میکروبی، میزان جلبک و اکسیژن محلول و وضعیت ظاهری آب (طعم، بو و رنگ) است. شاخص های میکربی که به طور معمول در کشورهای دیگر برای کیفیت آب تفرجی پیشنهاد شده است، پارامترهای کلی فرم کل، کلی فرم مدفوعی، اشرشیاکلی و انتراکوکی است که در چند سال اخیر دو مورد آخر یعنی اشریشیا و انتراکوکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به محدودیت های کیفی در این مصارف امکان استفاده از زه آب های زراعی و فاضلاب های تصفیه شده شهری و صنعتی مقدور نیست.

 

کلید واژه :

پساب

،

مصارف تفریحی

،

کلی فرم مدفوعی

،

اشرشیاکلی

،

میکروبی

ثبت نظرات
captcha