کد خبر : ۳۴۴۱۶۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و ارتقاء سطح بهداشتی تامین پساب بهداشتی برای مصرف در اراضی کشاورزی تولید برق ز گازهای فاضلاب استفاده از کود در بخش کشاورزی

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران ، فاضلابلوژی کلیپ دیگری از دیرین دیرین در  فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران که به موارد ذیل پرداخته است

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران:
جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و ارتقاء سطح بهداشتی
تامین پساب بهداشتی برای مصرف در اراضی کشاورزی
تولید برق ز گازهای فاضلاب
استفاده از کود در بخش کشاورزی

[videocode]28[videocode]

کلید واژه :

فاضلاب

،

پروژه فاضلاب

،

مصرف فاضلاب تصفیه شده

،

کشاوری

،

دیرین دیرین

،

فاضلابلوژی

،

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران

ثبت نظرات
captcha