کد خبر : ۳۴۴۰۹۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

روز بدون خوردو، فرصتی برای کاهش آلودگی هوا

22 سپتامبر (31 شهریورماه) در شهرهای سراسر جهان روز بدون خودرو نامگذاری شده است و رانندگان را به عدم استفاده از خودروهای شخصی تشویق می کند.

روز بدون خوردو، فرصتی برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، از سازمان ملل، این رخداد بر مزایای متعدد شهرهای بدون خودرو، از جمله کاهش آلودگی هوا و گسترش پیاده روی و دوچرخه سواری تاکید دارد. این روز فرصت بسیار خوبی برای یادآوری اثرات آلودگی هوا بر زندگی مردم است.
دود خودروها یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا به ویژه در شهرها است و دی اکسید کربن حاصل از سیستم حمل و نقل بیشترین تاثیر را بر تغییرات آب و هوایی زمین داشته است.
آژانس محیط زیست سازمان ملل متحد نیز با اجرای برنامه های مختلف و معرفی اشخاص و سازمان هایی که در طول سال برای تشویق روش های زندگی پایدار تلاش می کنند، در این راه دولت ها و شهروندان را همراهی می کند.
این آژانس با اجرای برنامه The Partnership for Clean Fuels and Vehicles گام موثری را در حمایت از کشورها در زمینه مدیریت آلودگی شهری و استفاده از سوخت های پاک تر و فناوری های کارآمدتر ساخت وسایل نقلیه برداشته است.
همچنین برنامه Share the Road امکان سرمایه گذاری دولت ها و سایر اشخاص را در حوزه زیرساخت های حمل و نقل با دوچرخه و پیاده روی فراهم می کند. مبنای برنامه مذکور این است که همه ما سفر زندگی خود را با پای پیاده آغاز می کنیم و با پای پیاده آن را به پایان می بریم.
بسیاری از شهرهایی که در برنامه روز بدون خودرو مشارکت می کنند، در کمپین Breathe Life نیز عضو هستند. این کمپین توسط سازمان جهانی بهداشت، آژانس محیط زیست سازمان ملل و برنامه داوطلبانه Climate & Clean Air Coalition اجرا می شود و از سازمان های فعال در زمینه هوای پاک حمایت می کند، استفاده از انرژی پاک در شهر را تشویق کرده دولت ها را در تدوین سیاست های لازم برای کاهش آلودگی هوا یاری می دهد.
اعضای این کمپین به 80 میلیون نفر در جهان رسیده است. در این کمپین نیز بر اقداماتی که شهروندان به عنوان یک اجتماع یا افراد مستقل می توانند برای بهبود وضعیت هوا انجام دهند، تمرکز دارد.

کلید واژه :

روز بدون خوردو

،

کاهش آلودگی هوا

ثبت نظرات
captcha