کد خبر : ۳۴۴۰۰۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

دانش بنیان ها در مسیر جنبش نرم افزاری

تولید نانوذراتی با خاصیت ضدباکتری از سوی محققان ایرانی

محققان ایرانی با استفاده از گیاهان دارویی موفق به تولید نانوذراتی با خاصیت ضد باکتری شدند.

تولید نانوذراتی با خاصیت ضدباکتری از سوی محققان ایرانی

پایگاه خبری محیط زیست ایران، پژوهشگران دانشگاه تهران با همکاری محققی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران موفق به تولید نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی فرولا شدند.

این گیاه یکی از گیاهان خودروی بومی ایران است که در مناطق سردسیر به وفور یافت می شود.

نانوذرات نقره نیز یکی از پرکاربردترین ذرات در حوزه پزشکی است که به دلیل برخورداری از خاصیت ضدباکتری، کاربرد فراوانی در تولید مواد ضدعفونی کننده دارند.

 گیاه فرولا یک منبع غنی طبیعی از ترکیبات زیست فعال ارزشمند است که می تواند به عنوان احیاکننده های زیستی و سبز، یون های نقره را به نانوذرات نقره تبدیل کنند و در این طرح به دلیل استفاده از یک منبع طبیعی و فراوان به عنوان ماده اولیه، هزینه نهایی سنتز کاهش چشمگیری نسبت به روش های سنتز شیمیایی دارد و نانوذرات سنتز شده هم به لحاظ اندازه و شکل و هم به لحاظ میزان خلوص از کیفیت بالاتری برخوردار هستند. همچنین، این نانوذرات نسبت به نانوذرات نقره که به روش شیمیایی سنتز شده اند از سمیت کمتری برخوردارند.

الهه معتمدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، محمدرضا نقوی عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، جابر نصیری محقق پسادکتری، محسن رحیمی و زکریا همه زاده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در انجام این تحقیقات همکاری داشته اند.

کلید واژه :

تولید نانوذراتی

،

خاصیت ضدباکتری

،

محققان ایرانی

ثبت نظرات
captcha