کد خبر : ۳۴۳۹۳۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

گلستان با کمبود ۴ میلیارد مترمکعبی آب روبرو خواهد شد

گرگان- طبق بررسی ها گلستان در افق ۱۴۰۴ حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب در بخش های مختلف نیاز دارد و با توجه به پتانسیل آب استان، گلستان با کمبود چهار میلیارد مترمکعبی آب روبرو خواهد شد.

گلستان با کمبود ۴ میلیارد مترمکعبی آب روبرو خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، سید محسن حسینی (برساووش)*: براساس آمارهای موجود که از طرق رسمی انتشار یافته و یا در گزارش ها، نامه ها و مجامع تصمیم گیری و علمی مورد بحث و استناد قرار می گیرد، آب مورد نیاز برای مصارف مختلف استان گلستان اعم از شرب و بهداشت، محیط زیست، صنعت و خدمات، کشاورزی و پرورش آبزیان را در افق برنامه چشم انداز توسعه کشور (۱۴۰۴) می توان به شرح زیر برشمرد:

۱. شرب و بهداشت: جمعیت استان در سال ۱۴۰۴، با توجه به جمعیت فعلی و درصد رشد جمعیت ناشی از زاد و ولد و مهاجرت به حدود دو میلیون نفر خواهد رسید و با توجه به افزایش فصلی جمعیت در استان که ناشی از مسافرت گردشگران در فصول بهار و تابستان است، سالانه به حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی سالم و با کیفیت نیاز خواهیم داشت.

۲. صنعت و خدمات: گلستان از نظر رتبه صنعتی بودن در رده های آخر استان های کشور قرار دارد که در این مقال، مجالی برای بررسی علل آن نیست ولی یکی از نیازهای اولیه برای استقرار صنایع گوناگون اعم از صنایع کوچک یا بزرگ، وابسته یا غیر وابسته به کشاورزی و منفرد یا مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، وجود آب با کمیت مورد اطمینان و کیفیت مناسب است که برای جبران عقب ماندگی صنعتی استان و قرار گرفتن در جایگاه مناسب، میزان آب لازم، حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب برآورد می شود.

۳. محیط زیست: استان گلستان به دلیل انواع اقالیم و تنوع زیست محیطی، نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب برای حفظ محیط طبیعی خود دارد و استفاده بخشی از این محیط برای گردشگری و جذب ایرانگردان و جهانگردان به این موضوع اهمیت مضاعف می بخشد.

۴. کشاورزی: در استان گلستان بالغ بر ۸۵۰ هزار هکتار زمین قابل کشت وجود دارد که در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار هکتار آن آبیاری شده و حدود ۴۰۰ هزار هکتار تحت کشت دیم قرار دارد و حدود ۲۰۰ هزار هکتار هم در صورت انجام عملیات زهکشی و شستشو قابلیت کشاورزی خواهد یافت که برای آبیاری این ۸۵۰ هزار هکتار با روش های فعلی آبیاری به حدود ۶ میلیارد متر مکعب آب نیازمند خواهیم بود.

۵. پرورش آبزیان: پرورش ماهی و آبزیان به دو صورت شامل مزارع پرورش ماهی و پرورش به صورت توامان در سدهای بزرگ و کوچک صورت می گیرد که برآورد می شود در افق چشم انداز نیاز آبی این بخش به حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب بالغ شود.

چنانچه بخواهیم در افق سال ۱۴۰۴ از نظر تأمین آب در بخش های شرب و بهداشت مشکلی برای جمعیت شهری و روستایی استان و همچنین جمعیت مسافری و گردشگران در فصول مربوط، وجود نداشته باشد، صنعت و خدمات به میزان پیش بینی شده و حتی بیشتر توسعه یابد و دارای آب تأمین شده مطمئن باشد و کشاورزی در سطح ۸۵۰ هزار هکتار با مدل آبیاری فعلی، آب در دسترس داشته باشد، آب مورد نیاز در استان حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون متر مکعب خواهد بود و با توجه به این که پتانسیل آب استان حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است که این میزان با توجه به دوره های خشکسالی و افزایش دمای استان به نظر می رسد دارای سیر کاهشی است، حداقل کمبود آب استان به حدود چهار هزار میلیون (چهار میلیارد) متر مکعب بالغ می شود که باید برای تأمین آن اندیشه، برنامه ریزی، فرهنگ سازی، تأمین اعتبار و عملیات اجرایی سنگینی را پیگیری کرد.

* کارشناس مسائل آب

کلید واژه :

ذخایر آب گلستان

،

آب

،

گلستان

ثبت نظرات
captcha