کد خبر : ۳۴۳۹۲۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

فردا 27 شهریور

سمپاشی کاخ گلستان را تعطیل کرد

مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به دلیل سمپاشی، آفت زدایی و حفظ سلامت گردشگران ۲۷ شهریور پذیرای بازدیدکنندگان نیست.

سمپاشی کاخ گلستان را تعطیل کرد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به نقل از رابط عمومی کاخ گلستان،  این مجموعه فرهنگی تاریخی به دلیل سمپاشی، آفت زدایی، رعایت استانداردهای  موزه ای و برای حفظ سلامتی بیشتر بازدیدکنندگان ۲۷ شهریور بازدید عمومی ندارد، آفت یکی از مهمترین عوامل بیولوژیکی مهم در تخریب و نابودی آثار و بناهای تاریخی محسوب می شود و برای رفع این آفات زدایی، تمامی مخازن، انبارها، ساختمان های اداری و فضای موزه ها بر اساس استانداردهای زیست محیطی سمپاشی خواهد شد.

سمپاشی و آفت زدایی هر سال به صورت دوره ای برای حفاطت بیشتر آثار موزه ای در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان انجام می شود

کلید واژه :

سمپاشی

،

،

کاخ گلستان

ثبت نظرات
captcha