کد خبر : ۳۴۳۹۲۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

در گفتگو با مهر مطرح شد

چاپ رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست

سید حمیدرضا رئوف از چاپ کتاب «رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست» توسط موسسه چاپ و نشر عروج خبر داد.

چاپ رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، سید حمیدرضا رئوف نویسنده گفت: به تازگی کتاب «رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست» را توسط موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسانده ام که دومین کتابم محسوب می شود. پیش از این اثر، کتاب «زیست شادمانه از نظر قرآن» را در سال 95 چاپ کردم.

وی افزود: برای کتاب «رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست» از سال 93 و 94 درگیر بودم. صورت اولیه این کتاب، پایان نامه کارشناسی ارشدم بود. زمانی که از پایان نامه دفاع کردم، اساتید تشویقم کردند و گفتند که این پایان نامه زمینه کتاب شدن را دارد. ضمن این که رویکردهای عرفانی به محیط زیست، موضوعی بود که کمتر رویش کار شده بود. پس از این ، مقاله این پایان نامه چاپ شد و باز هم با اساتید درباره کتاب شدنش صحبت شد. به این ترتیب، کار همین طور گسترده تر و مطالعاتم عمیق تر شد.

این مولف در ادامه درباره نگاه موجود در این اثر گفت: این نگاه، یک مبنا دارد و بررسی جهان نگر موجود در یک متن را با خود دارد. جهان نگری، انسان شناسی، خداشناسی و معرفت شناسی محورهایی هستند که در این کتاب از منظر آن ها به مساله نگاه کرده ام. آلبرت آلیس نظریه ای دارد مبنی بر این که ما از مبانی نظری به یک الگو برسیم. او می گوید مبانی رفتاری ما از نگرش های ما سرچشمه می گیرد. او در حوزه ترس و اضطراب تحقیق کرده است. من این چارچوب نظری را در حوزه محیط زیست پیاده کردم.

رئوف در ادامه گفت: آلیس می گوید در زمینه اصلاح خطاهایمان می توانیم از نگرش ها و ایده های اساسی استفاده کنیم و آن ها را جایگزین نگرش های خودمان کنیم. یکی از بهترین مبناها برای تعویض نگاهمان نسبت به محیط زیست و اطراف مان، عرفان بود و یکی از شخصیت های شاخص در عرفان ما، مولاناست. در این کتاب اشاره کرده ام که رفتارهای زیست محیطی، تابع رفتار افراد است. این که آدم ها چه رویکردی نسبت به اطراف و محیط زیست و حیوانات دارند از جمله موضوعاتی هستند که در کتاب مورد نظر از رویکرد مولانا در آثارش استخراج کرده ام. وقتی مولانا با آب مواجه می شود، آب را به چیزهای مختلف تشبیه می کند؛ یک بار آن را نشان وحدت می داند، یک بار اولیا و یک بار صفات. یا در مثال دیگر در مواجهه با درخت، مولانا از مفاهیم متعالی تری استفاده می کند. سید حسین نصر هم چنین نگاهی را در کتاب «دین و نظام طبیعت» دنبال کرده است. تز دکتر نصر این است که ما باید به نگاه متعالی تری برگردیم و البته ایشان اشاره ای به مولانا نداشته است.

وی گفت: پیشنهاد چاپ این کتاب را به انجمن علمی عرفان اسلامی دادیم و از آن استقبال شد. در نتیجه کتاب، کمتر از یک سال به چاپ رسید. «رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست» دو بخش اصلی «محیط زیست» و «رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست» دارد و در 225 صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب با شمارگان 500 نسخه و قیمت 22 هزار تومان عرضه می شود.

کلید واژه :

رویکرد عرفانی مولانا

،

محیط زیست

ثبت نظرات
captcha