کد خبر : ۳۴۳۸۶۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

کشاورزی سمنان چقدر آب می خورد

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه عمده مصرف آب استان سمنان در بخش کشاورزی مصرف می شود تصریح کرد: آمار دقیقی از میزان مصرف آب در این بخش وجود ندارد، اما بر اساس آمار وزارت نیرو بخش اعظم منابع آبی موجود در بخش کشاورزی استان سمنان مصرف می شود.

کشاورزی سمنان چقدر آب می خورد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، حسین شاهینی اظهار کرد: 2600 حلقه چاه و بیش از 520 رشته قنات در استان وجود دارد که آب بخش کشاورزی از این طریق تأمین می شود.

وی با بیان اینکه عمده آب کشاورزی استان سمنان از منابع آب های زیرزمینی تأمین می شود، گفت: آب بخش کشاورزی در سطح استان از محل آب های سطحی که شامل حوزه های آبریز رودخانه های حبله رود، دامغان رود، تاش و مجن تأمین می شود و به وسیله کانال های شبکه زیر سد به مزارع و کانون های تولیدی بخش کشاورزی رسیده و مصرف می شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، آب را رکن اصلی در تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: میزان مصرف آب در این بخش یکی از دغدغه های اصلی متولیان امر در استان برای بحران کم آبی اخیر است.

وی بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی در استان سمنان به ویژه در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: امروز با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع آبی و کاهش سطح آب های زیرزمینی در کشور و استان سمنان، ضرورت دارد تا اقداماتی راهبردی در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان با اشاره به مهمترین اقدامات مدنظر این سازمان برای صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: اجرای طرح های زیربنایی به عنوان زمینه ساز مصرف بهینه آب، توسعه سیستم های نوین آبیاری و اجرای کامل الگوی کشت متناسب با ظرفیت های هر منطقه از استان و اقلیم حاکم بر آن از مهم ترین اقداماتی است که می تواند به افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی منجر شود.

انتهای پیام

کلید واژه :

کشاورزی

،

سمنان

،

آب

،

خشکسالی

ثبت نظرات
captcha