کد خبر : ۲۹۵۷۵۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

وقوع ۷۰ درصد بلایای طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی

پژوهشهای کاربردی زمین شناسی درخصوص تاثیر تغییر اقلیم بر زیست بوم های کشاورزی، نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد بلایای طبیعی در ۶۰ سال گذشته به خاطر تغییرات اقلیمی بوده است.

وقوع ۷۰ درصد بلایای طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، اثرات تغییر اقلیم بر زیست بوم های کشاورزی درنشست تخصصی «کشاورزی دانش بنیان، امنیت غذایی» توسط رضا شهبازی مدیر اداره پژوهش های کاربردی زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: بیش از ۷۰ درصد اراضی خشک دنیا در کشورهای درحال توسعه و حدود ۳۰ درصد اقلیم های خشک و نیمه خشک دنیا مربوط به کشورهای توسعه یافته است و ۹۰ درصد جمعیت ساکن در مناطق خشک دنیا در کشورهای در حال توسعه قرار دارند.

مدیر طرح ملی گرد و غبار سازمان زمین شناسی ادامه داد : کشور ما یک کشور خشک است و مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی برای آن وجود دارد و دانشمندان و سیاستگذاران کشور باید این خطرات را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: زمین همیشه با تغییرات اقلیمی همراه بوده است. برای مثال اولین تغییرات اقلیمی در ۱۰ تا ۱۲هزار سال گذشته اتفاق افتاده که طی آن زمین نیم درجه گرم تر شده است. اما آنچه تغییرات اقلیمی امروز را متمایز می سازد، این است که تنها طی صد سال گذشته دمای زمین یک درجه و در منطقه ما ۲ درجه افزایش یافته است.

شهبازی با تاکید براینکه نباید خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی را بزرگنمایی تلقی کرد، افزود: بیشتر از ۷۰ درصد بلایای طبیعی در ۶۰ سال گذشته به خاطر تغییرات اقلیمی بوده است.

مدیر اداره پژوهش های کاربردی زمین شناسی ادامه داد: از سال ۵۲ تا امروز تعداد قنات های کل کشور هیج تغییری نکرده است، اما تعداد چاهها افزایش پیدا کرده و به موازات افزایش این چاه ها از زمین، آب برداشت شده است.

وی افزود: پس از سال ۸۴ اگرچه حفر چاهها ادامه پیدا کرده اما آب بیشتری برای استخراج وجود ندشته است.

شهبازی در ادامه به پدیده فرونشست زمین اشاره کرد و گفت: فرونشست پدیده ای غیرقابل بازگشت است و در حال حاضر هیچ دشت حاصلخیزی در کشور وجود ندارد که فرونشست نداشته باشد.

وی گفت: بیست سال است که کشور ما وارد خشکسالی شده و  در سال ۸۷ برای اولین بار گرد و غبار گرد کل کشور را فرا گرفت.

مدیر طرح ملی گرد و غبار سازمان زمین شناسی افزود: وجود گرد و غبار یکی از عواملی است که موجب شده ابتلا به بیماری های تنفسی تا ۲۰ برابر در کشور افزایش پیدا کند.

شهبازی گفت: برای پیدا کردن بهترین راهکارها برای مقابله با بحران های اقلیمی، باید ابتدا چالش های جدیدی را که جهان با آن رو برو است بشناسیم.

کلید واژه :

بلایای طبیعی

،

تغییرات اقلیمی

ثبت نظرات
captcha