کد خبر : ۲۹۵۶۰۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

گسترش تعاملات ستاد توسعه فناوری های آب و سازمان تحقیقات کشاورزی

ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در نظر دارد؛ به منظور بهره گیری از پژوهش های فناورانه در راستای تولیدات بیشتر و توسعه کسب وکار،  تعاملات خود را با مؤسسات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گسترش دهد.

گسترش تعاملات ستاد توسعه فناوری های آب و سازمان تحقیقات کشاورزی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، با توجه به اینکه رسالت مؤسسات و مراکز تحقیقاتی در کشور پژوهش است و از طرفی دیگر جنس فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره گیری از فناوری ها در راستای تولید و توسعه بازار کسب و کار است، لذا ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی در نظر دارد با این محوریت،  با ایجاد ارتباط با مؤسسات پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهش و دستاوردهای فناورانه به تولید و توسعه کسب وکار دست یابد.

به همین منظور جلسه ای با حضور دبیر، قائم مقام ستاد، مسئولین کارگروه های ستاد و رؤسای مؤسسات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های موسسه تحقیقات خاک و آب) و مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور توسعه تعاملات بین مؤسسات و ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در محل دفتر ستاد تشکیل شد.

 نادر قلی ابراهیمی، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی در این نشست بر سه موضوع اساسی همچون شناخت جایگاه فناوری در سیاست ها و برنامه ها و اقدامات کلان مؤسسات در راستای همکاری با ستاد، استفاده از توانمندی ها و ظرفیت مؤسسات برای انجام تحقیقات فناورانه و روش تبدیل تحقیقات به فناوری تاکید کرد.

در این جلسه ابتدا دبیر ستاد و مسئولین کارگروه ها به معرفی ستاد و فعالیت های انجام شده پرداختند و سپس رؤسای مؤسسات و مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیشنهادات و راهکارهای خود را برای بهبود و توسعه تعاملات طرفین بیان کردند.

بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در پایان جلسه مقرر شد، کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد و مؤسسات، نحوه همکاری و تعاملات طرفین را  برای توسعه فناوری ها در سطح کشور موردبررسی و تصمیم گیری قرار دهند.

انتهای پیام

کلید واژه :

ستاد توسعه فناوری های آب

،

خشکسالی

،

فرسایش

،

محیط زیست

،

سازمان تحقیقات کشاورزی

،

تعاملات

ثبت نظرات
captcha