کد خبر : ۲۵۷۷۴۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران

ویدئو / وضعیت نامساعد پسماندهای عادی و پزشکی تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تهیه ویدئویی، وضعیت نامساعد دفن زباله ها و بویژه پسماندهای پزشکی در حومه تهران را به تصویر کشیده است. این تصاویر در هفته نخست شهریورماه امسال تهیه شده است. وضعیت دفن زباله ها و پسماندها یکی از مشکلات زیست محیطی شهر تهران است و این وضعیت برای پسماندهای پزشکی شرایط وخیم تری دارد.

ویدئو / وضعیت نامساعد پسماندهای عادی و پزشکی تهران

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، جواد علیزاده. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تهیه ویدئویی، وضعیت نامساعد دفن زباله ها و بویژه پسماندهای پزشکی در حومه تهران را به تصویر کشیده است. این تصاویر در هفته نخست شهریورماه امسال تهیه شده است. وضعیت دفن زباله ها و پسماندها یکی از مشکلات زیست محیطی شهر تهران است و این وضعیت برای پسماندهای پزشکی شرایط وخیم تری دارد.

کلید واژه :

ویدئو

،

وضعیت نامساعد پسماندهای عادی و پزشکی تهران

ثبت نظرات
captcha