کد خبر : ۲۳۹۸۱۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر و مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست

احیا با عدم استفاده از حوزه آبریز دریاچه ارومیه حتی برای مصرفل شرب و کشاورزی

تهران - پایگاه خبری محیط زیست ایران - استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر و مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که مشکل دریاچه ارومیه به جهت اشتباه یک یا چند سازمان اتفاق نیفتاده گفت: دریاچه ارومیه قابل احیاء است.

احیا با عدم استفاده از حوزه آبریز دریاچه ارومیه حتی برای مصرفل شرب و کشاورزی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، بهرام طاهری روز یکشنبه در گفت و گو با اظهارداشت: مساله خشک شدن دریاچه های شور جهان یک مساله اساسی در زمان حاضر بوده و علت آن تغییر الگوهای زندگی و افزایش جمعیت است.
به گفته طاهری، دریاچه های شور بسیار کم عمق هستند و عمق متوسط دریاچه ارومیه حدود 6 متر و یا مقداری کمتر از این بوده است.
وی، دریاچه نمک بزرگ (Great Salt Lake) در آمریکا و دریاچه آرال را نمونه هایی از دریاچه های شور جهان نام برد که عمق و مساحت این دو نیز کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه افزود: چون این دریاچه ها دارای عمق کم بوده و سطح وسیعی دارند به خاطر گرم شدن هوا، آب بیشتری از اینها تبخیر می شود.
طاهری خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، در اطراف رودخانه هایی که به اینها سرازیر می شدند جمعیت بیشتری نسبت به 50 تا 100 سال پیش سکونت یافته اند و برای مصارف شهری و مرتب با غذا از این آب استفاده می کنند.
به گفته وی، آب ورودی به دریاچه ها کم شده و از آنجایی که کل بارندگی حوزه آبریز دریاچه ارومیه حدود 7.5کیلومتر مکعب است، این دریاچه در صورتی قابل احیا است که به مدت 4سال از این حوزه حتی برای مصارف شرب و کشاورزی هم استفاده نشود و این امکان پذیر نیست.
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: بهترین کار در این زمینه آن است که از چارچوب های دیگر برای 30درصد مردمی که زندگی آنها به آب سرریزی به دریاچه ارومیه وابسته است تامین معاش شود.
وی افزود: اگر فکر دقیقی نسبت به اطلاعات و روند تغییر اطلاعات درباره دریاچه ارومیه می شد شاید جلوی خشکی این دریاچه گرفته می شد.
به گزارش ، براساس طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است ای دریاچه ظرف مدت 10 سال به تراز اکولوژیک خود برسد؛ این دریاچه از اواسط دهه 1380 خورشیدی شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بین المللی تا سال 2015 میلادی حدود 80 درصد از گستره آن خشک شده است.
**سیاستگذاری ها در کشور مبتنی بر علم و آگاهی باشد
وی در ادامه با تاکید بر نقش دانشگاه ها در دستیابی به توسعه اقتصادی و رفع چالش های این بخش نیز گفت: سیاستگذاری ها در کشور باید مبتنی بر علم و آگاهی باشد.
وی درباره ارتباط صنعت و دانشگاه در مقابله با چالش های اقتصادی کشور اظهار داشت: سیاستی به نام سیاستگذاری مبتنی بر علم در جهان وجود دارد که بر مبنای آن نقش دانشگاه ها نمود عینی پیدا می کند.
به گزارش ، ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور دارای سابقه ای 70 ساله برابر با عمر دانشگاه در کشور است، اما با وجود توافق عمومی بر ضرورت و اهمیت این مهم، هنوز این رابطه سیستمی و پیوسته نیست و به شکلی گاه به گاه و گسسته وجود دارد.
در سند چشم انداز 1404کشور، بر توسعه دانش بنیان ایران با رعایت مشخصاتی مانند استفاده بهینه از علم، فناوری و نوآوری و نیز تعامل سازنده بین تمام نهادهای موجود در حوزه های علوم پایه، علوم ارزشی و معرفتی، علوم کاربردی و فناوری تاکید شده است.
وی افزود: مهم این است که سیاستگذاری در کشور حتما بر اساس علم و آگاهی باشد و هیچ چیزی خطرناک تر از این نیست که سیاست ها بر مبنای تصمیم های نادرست گرفته و اجرایی شود.
طاهری گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه و ارتقای این رابطه سیاست دقیق و درستی است که به نفع کشور خواهد بود و امید می رود اجرایی شود.

انتهای پیام

 
 
 
 
 
 
کلید واژه :

احیای دریاچه ارومیه

،

دریاچه ارومیه

،

خشکی دریاچه ارومیه

،

خشکی

،

دریاچه ارومیه

،

حق آبه

ثبت نظرات
captcha