کد خبر : ۲۳۵۱۷۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پژوهشگران

کارگاه های صنعتی تهدید سلامت جامعه با فاضلاب آلودگی هوا و فلزات سنگین

پژوهشگران در پژوهشی که روی غبار کارگاه های صنعتی انجام داده اند، وضعیت فلزات سنگین را مورد ارزیابی علمی قرار داده و نتایج قابل توجهی را گزارش کرده اند.

کارگاه های صنعتی تهدید سلامت جامعه با فاضلاب آلودگی هوا و فلزات سنگین

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به گزارش ، گسترش روزافزون شهرها و رشد سریع شهرنشینی سبب ایجاد اثرات فراوان محیط زیستی در داخل و اطراف شهرها شده است. از مهم ترین این اثرات، آلاینده هایی همچون فلزات سنگین هستند که ورود آن ها به محیط شهری سبب بروز صدمات مختلفی شده است. در همین رابطه، یکی از منابع ثابت انتشار آلودگی ها، کارگاه های صنعتی هستند. کارگاه صنعتی درواقع مکان ثابتی است که در آن مجموعه ای از سرمایه و نیروی کار به منظور تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته می شود.

طبق نظر متخصصان، ایجاد آلودگی صوتی، تجمع مواد زائد، سد معبر، گره ترافیکی، پخش ذرات، بوی نامطبوع، ایجاد لرزش، وجود فاضلاب صنعتی، دود و آلودگی هوا ازجمله مشکلاتی است که این صنایع و کارگاه های مزاحم به بار می آورند، ولی در این میان، نقش فلزات سنگینی چون سرب، کادمیوم، کروم و منگنز، دارای اهمیت ویژه ای است و بی شک، مواجهه طولانی مدت کارکنان کارگاه های صنعتی با آن ها، بر آسیب به سلامت جامعه نیز اثرگذار است.

در این خصوص، محققانی از دانشگاه یزد و دانشگاه تهران، پژوهشی را انجام داده اند که در آن، آلایندگی ذرات غبار کف کارگاه های مکانیکی با فلزات سنگین موردتوجه بوده است. در این مطالعه به طور غیرمستقیم، به آثار بلندمدت مواجهه با فلزات سنگین در سطح جامعه نیز پرداخته شده است.

در این پژوهش تحلیلی- مقطعی، ۳۰ کارگاه مکانیکی در شهر یزد انتخاب شدند و پس از نمونه برداری، فلزات سنگین موجود در غبار کف آن ها با استفاده از دستگاه موسوم به «جذب اتمی» اندازه گیری شد.

سپس محققین برای بررسی علمی آلودگی های موجود، از شاخص های مختلفی نظیر شاخص خطر بالقوه زیست محیطی (RI)، آلودگی تجمع (IPI)، ضریب آلودگی (Cf) و درجه آلودگی اصلاح شده (mCd) استفاده کردند.

بر اساس نتایج به دست آمده، روند تغییرات میزان غلظت فلزات سنگین در ذرات غبار کف کارگاه های مکانیکی به صورت آهن>روی> مس> سرب> منگنز> کروم> کادمیوم بود. یعنی میزان حضور فلز آهن در این غبار، از همه بیشتر و میزان وجود عنصر فلزی کادمیوم، از همه کمتر بود.

مرتضی صبوحی، محقق گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد و همکارانش در این پژوهش می گویند: «نتایج بررسی های ما نشان داد که بین عنصر منگنز با کروم، آهن و مس همبستگی معنی داری وجود دارد. به علاوه، شاخص خطر بالقوه زیست محیطی نشان داد کارگاه های مکانیکی شهر یزد دارای درجه خطر قابل ملاحظه هستند».

این محققان می افزایند: «نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که استفاده از شاخص های آلودگی تجمعی، درجه آلودگی اصلاح شده و خطر بالقوه زیست محیطی می توانند ارزیابی قابل قبولی از وضعیت احتمالی آلودگی ذرات غبار کف صنایع به فلزات را ارائه کنند. نتایج شاخص شدت آلودگی محاسبه شده در این مطالعه بالاترین شدت آلودگی را به عناصر کادمیوم، سرب و مس نسبت داده است».

آن ها ادامه می دهند: «نتایج سنجش غلظت فلزات سنگین در ذرات غبار کف با شاخص های یادشده، لزوم ارزیابی جامع آلایندگی سایر صنایع مزاحم در کل کشور را نشان می دهد. بر همین اساس توصیه می شود در مطالعات آینده سنجش سایر آلودگی های ناشی از هر یک از فعالیت های صنعتی و کارگاهی در منابع آب، خاک، هوا و محیط بیرونی انجام شود».

در کل، یافته های این پژوهش نشان داد که کارگاه های مکانیکی دارای آلودگی بسیار زیاد با عناصر کادمیوم، سرب و مس هستند که می تواند ناشی از ترکیب فلزات سنگین ضایعات کارگاه ها با گردوغبار باشد که منشأ انسان ساخت دارد.

نتایج حاصل از این پژوهش که می تواند برای برنامه ریزی پیشرفت و توسعه پایدار محیط های صنعتی و کاهش مواجهه طولانی مدت کارکنان کارگاه های صنعتی به دلیل آلودگی بسیار زیاد این کارگاه ها با فلزات سنگین آلاینده ازجمله عناصر کادمیوم، سرب و مس مورد استفاده قرار گیرد، در مجله «بهداشت و توسعه» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کرمان به چاپ رسیده است.

انتهای پیام

کلید واژه :

کارگاه های صنعتی

،

تهدید سلامت جامعه

،

فاضلاب

،

آلودگی هوا

،

فلزات سنگین

ثبت نظرات
captcha