کد خبر : ۲۳۰۸۶۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت

تخصیص پساب به بخش کشاورزی مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی است

اصفهان - مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: موضوع تخصیص پساب در بخش کشاورزی شرق اصفهان از مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی استان است.

تخصیص پساب به بخش کشاورزی مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، ابراهیمی ظهر شنبه در نشست هم اندیشی پساب، فرصت ها و چالش ها اظهار داشت: سرانه آب برای هر نفر در حوضه زاینده رود به مرز بحرانی ۵۰۰ مترمکعب در سال نزدیک شده است و این در حالیست که مصرف مجاز استفاده از منابع آب تجدیدپذیر در سایر کشورهای جهان کمتر از ۴۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در حوضه زاینده رود ۱۰۰ درصد منابع تجدیدپذیر و بخشی از منابع آب تجدیدناپذیر حوضه به مصرف بخش های مختلف می رسد، گفت: در چنین شرایطی بروز مشکلات اجتماعی، لزوم برنامه ریزی جهت تامین آب از منابع آب جدید مانند انتقال آب بین حوضه ای، شیرین سازی آب دریا، استفاده از پساب و ... را بیش از پیش در این منطقه آشکار ساخته است.

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: به دلیل خشکی رودخانه زاینده رود و عدم امکان تخصیص آب مورد نیاز حق آبه بران بخش کشاورزی، اختصاص بخشی از پساب های منطقه پس از اعمال تصفیه تکمیلی به بخش کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی طرح و مصوب شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بنا به نظر اداره کل محیط زیست استان امکان تخصیص پساب های موجود فقط به بخش صنعت  امکان پذیر بوده و کیفیت پساب موجود مناسب مصرف در بخش کشاورزی نیست.

ابراهیمی افزود: اگر چه بخشی از  پساب های موجود در حال حاضر توسط کشاورزان جهت کشت های غیرمثمر مورد استفاده قرار گرفته و احتمال مصرف این آب در کشت گیاهان مثمر نیز نفی نمی شود.

وی با بیان این که در این نشست پنج محور نقش شرکتهای آب منطقه ای، آبفا، سایر دستگاه های دولتی و خصوصی در فرایند تخصیص پساب، چالش های اجرایی بخشنامه استفاده از پساب، آثار زیست محیطی و بهداشتی مرتبط با استفاده پساب، مباحث اقتصادی و قیمت گذاری پساب، چالش های اجتماعی استفاده از پساب مورد بحث قرار خواهد گرفت اظهار امیدواری کرد تا بتوان راهکارهای مناسب جهت حل چالشهای مرتبط با موضوع پساب ارائه شود.

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعلام اینکه از یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب حجم مفید سد زاینده رود، تنها ۱۹۵ میلیون متر مکعب آب در سد زاینده رود موجود است، افزود: این امر تامین آب شرب در ماه های آتی را  با دشواری مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شرایط منابع آب زیرزمینی استان نامناسب بوده و از آنجا که پساب به عنوان یک منبع آب جدید در حوضه محسوب نمی شود، هرگونه بهره برداری از این منبع آبی نباید منجر به بارگزاری بیشتر بر منابع آب حوضه شود.

کلید واژه :

تخصیص پساب

،

کم آبی

ثبت نظرات
captcha