کد خبر : ۲۰۵۳۳۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

علوم و مهندسی آب فرصت مطالعاتی دانشجوی ارشد کشور چک در دانشگاه فردوسی

دانشجوی کارشناسی ارشد کشور چک با حضور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  فرصت کوتاه مدت خود را در گروه آموزشی علوم و مهندسی آب با موفقیت به اتمام رساند.

علوم و مهندسی آب فرصت مطالعاتی دانشجوی ارشد کشور چک در دانشگاه فردوسی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، هدف از حضور کلارا یواندوروا دانشجوی کارشناسی ارشد کشور چک،  آشنایی با مدیریت آب در استان خراسان رضوی بود.

وی در مدت حضور در شهر مشهد ضمن آشنایی با دانشکده کشاورزی و قابلیت های تخصصی و علمی آن به برخی از سازمان های مرتبط مراجعه و از تاسیسات و زیرساخت های موجود بازدید و در جریان نحوه مدیریت منابع آب شهری،  عملکرد تصفیه خانه ها و وضعیت بستر رودخانه کشف رود قرار گرفت.

این دانشجو با راهنمایی دکتر حسین بانژاد عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد فرصت کوتاه مدت خود را با موفقیت به اتمام رساند.

کلید واژه :

علوم و مهندسی آب

،

فرصت مطالعاتی

،

چک

ثبت نظرات
captcha