کد خبر : ۱۱۱۵۳۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

ساختمان های دولتی ناایمن در تهران

شناسایی ۳ هزار و ۵۰۰ ساختمان دولتی ناایمن در تهران

معاون پیشگیری و ایمنی ساختمان سازمان آتش نشانی از شناسایی ۳ هزار و ۵۰۰ ساختمان پرخطر و میان خطر دولتی و ارسال دستورالعمل ایمنی خبر داد.

شناسایی ۳ هزار و ۵۰۰ ساختمان دولتی ناایمن در تهران

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محمود قدیری با بیان این مطلب گفت: سازمان آتش نشانی به ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو که در بهمن سال گذشته دچار حریق گسترده ای شد، اخطار داده و در ماه همان سال دستورالعمل ایمنی را دریافت کرده بود.

وی افزود: متاسفانه سیستم های اداری به دلیل مراحل پیچیده در اجرای دستورالعمل ها کند هستند و اخطارهای سازمان آتش نشانی را جدی نمی گیرند، درحالی که با وقوع حریق علاوه بر آسیب مادی، خسارات جانبی هم ایجاد می شود.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی با ابراز نگرانی نسبت به حریق مرکز اطلاعات ارگان های دولتی، عنوان کرد: هنگام حریق بخشی از سرمایه و اطلاعات مهم آن سازمان از جمله بایگانی از بین می روند، چنان چه این اتفاق در حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو رخ داد.

قدیری با بیان اینکه در مورد ایمنی دیتا سنتر چندین بانک نگرانی هایی وجود دارد که دچار حریق هم شده اند، تصریح کرد: خوشبختانه اسناد پشتیبانی داشته اند اما اگر پشتیبانی نیز با مشکل مواجه باشد، آسیب ها جبران ناپذیر خواهد بود.

محمود قدیری در گفت و گو با شهرنوشت با بیان این مطلب گفت: سازمان آتش نشانی به ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو که در بهمن سال گذشته دچار حریق گسترده ای شد، اخطار داده و  در ماه همان سال دستورالعمل ایمنی را دریافت کرده بود.

وی افزود: متاسفانه سیستم های اداری به دلیل مراحل پیچیده در اجرای دستورالعمل ها کند هستند و اخطارهای سازمان آتش نشانی را جدی نمی گیرند، درحالیکه با وقوع حریق علاوه بر آسیب مادی، خسارات جانبی هم دارند.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی با ابراز نگرانی نسبت به حریق مرکز اطلاعات ارگان های دولتی، عنوان کرد: هنگام حریق بخشی از سرمایه و اطلاعات مهم آن سازمان از جمله بایگانی از بین می روند، چنانچه  این اتفاق در حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو رخ داد.

وی با بیان اینکه درمورد ایمنی دیتا سنتر چندین بانک نگرانی هایی وجود دارد که دچار حریق هم شده اند، تصریح کرد: خوشبختانه اسناد پشتیبانی داشته اند اما اگر پشتیبانی نیز با مشکل مواجه باشد، آسیب ها جبران ناپذیر خواهد بود.

کلید واژه :

ساختمان دولتی ناایمن در تهران

،

ساختمان ناایمن

،

ایمنی ساختمان

ثبت نظرات
captcha