ماسک های صورت از ۴ تا ۷ روز COVID-۱۹ را حمل می کنند
پایگاه خبری محیط زیست ایران

ماسک های صورت از ۴ تا ۷ روز COVID-۱۹ را حمل می کنند

گروهی از پژوهشگران ایتالیایی در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند که ماسک های صورت می توانند بسیار آلوده و خطرناک باشند. درواقع بهداشت ماسک صورت نیز به اندازه شستشوی مداوم دست ها حائز اهمیت است.